Publications

My scholarly work focuses on EU law, constitutional law, legal theory and transnational law. I have published widely in these fields, including monographs, scientific articles and essays.

Selected Publications

These publications reflect my essential academic interests, which range from the constitutional theory of the European integration, the role of the EU in a transnational context to the protection of the rule of law in a domestic setting.

A Forward-Design Approach to Increase the The European Union under Transnational Law

For almost a decade the European Union has been stuck in a permanent crisis. Starting with domestic constitutional crises, followed by an imported financial crisis, it has evolved into a fully formed political crisis. This book argues that none of the crises are exclusively internal to the EU and the responses to date, which have taken inward looking approaches, are simply inadequate. Resolution can only come when the EU engages more fully with transnational law. Hart Publishing
Publisher's website

The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy

Since 2010 the European Union has been plagued by the crises of the rule of law and democracy, which has been spreading from Central and Eastern Europe and has caught many by surprise. Unjustly so. This book argues that the professed success of the 2004 big bang enlargement was in many respects mirroring only the Potemkin village erected in the new member states on their way back to Europe. The spearheading country of the Potemkin village has been Slovenia.
Publisher's website

Research Handbook on Legal Pluralism and EU Law

Explores the diversity of phenomenon of overlapping legal systems within the European Union, the nature of their interactions, and how they deal with the difficult question of the legal hierarchy between them. The contributors reflect on the history, sociology and legal scholarship on constitutional and legal pluralism, and develop this further in the light of the challenges currently facing the EU.
Publisher's website

A Forward-Design Approach to Increase the Komentar Ustave Republike Slovenije

V obdobju osmih let je v evropskem ustavnem prostoru, ki ga ob boku Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije tvori tudi slovensko Ustavno sodišče, prišlo do znatnega razvoja sodne prakse, ki jo novi KURS 2019 upošteva.
Publisher's website

Monografije in druga zaključena dela

Strokovna monografija

Znanstvena monografija

Komentar Ustave Republike Slovenije : dopolnitev - A : [znanstvena monografija]

Aleš Galic, Arne Mavcic, Barbara Kresal, Blaž Ivanc, Franc Grad, Franc Testen, Urška Umek, Vid Jakulin, Renata Zagradišnik, Samo Bardutzky, Sebastian Nerad, Stane Vlaj, Tone Jerovšek, Urška Prepeluh, Mitja Deisinger, Peter Jambrek, Peter Pavlin, Polona Farmany, Polonca Kovac, Rajko Pirnat, Matej Avbelj, Mateja Koncina Peternel, Metoda Orehar Ivanc, Miran Blaha, Miro Cerar, Janez Pogorelec, Jernej Letnar Cernic, Karel Zupancic, Klemen Jaklic, Lovro Šturm, Marko Šorli, Goran Klemencic, Igor Kaucic, Ivan Bele, Jadranka Sovdat, Jan Zobec, Janez Cebulj;

Lizbonska pogodba : z uvodnimi pojasnili

Janja Hojnik, Katarina Vatovec, Maja Smrkolj, Matej Accetto, Matej Avbelj;

Elaborat, predštudija, študija

Druge monografije in druga zakljucena dela

Vizija 20 + 20 : prispevek k razmišljanju o prihodnosti Slovenije

Andrej Nabergoj, Andrej Rahten, Drago Jancar, Matej Avbelj, Mihela Hladin, Miro Germ, Rado Pezdir, Žiga Turk;

Doktorska disertacija

Theory of European bund

Matej Avbelj;

Drugo učno gradivo

Precedencno pravo : seminarsko gradivo

Marko Novak, Matej Avbelj;

Magistrsko delo

Diplomsko delo

Članki in drugi sestavni deli

Izvirni znanstveni članek

Theory of European Union

Matej Avbelj;

Four visions of constitutional pluralism

Jan Komárek, Matej Avbelj;

Pravna narava ustave EU

Matej Avbelj;

Strokovni članek

Dve zgodbi, dva svetova

Matej Avbelj;

Obsojeni Božicek

Matej Avbelj;

Jesen v Bruslju

Matej Avbelj;

Peti Dnevi evropskega prava

Matej Avbelj, Mitja Kocmut;

V kakšno EU si želijo?

Matej Avbelj;

Kakovost pravnega študija v Sloveniji

Jernej Letnar Cernic, Matej Avbelj;

Evropa na tanki rdeci crti

Matej Avbelj, Miha Movrin;

Cakajoc na reformo

Matej Avbelj;

Evropski projekt: SDR

Matej Avbelj;

Demokracija?

Matej Avbelj;

Recenzija, prikaz knjige, kritika

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Kratki znanstveni prispevek

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Predgovor, spremna beseda

Drugi sestavni deli

Intervju

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Polemika, diskusijski prispevek, komentar

Pregledni znanstveni članek

Evropske študije

Matej Avbelj;

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Poljudni članek

Izvedena dela (dogodki)

Prispevek na konferenci brez natisa

Druga izvedena dela

Rule of Law and the Economic Crisis: Causes, Correlations and Consequences : 2nd Annual Rule of Law Conference, Evropska Slovenija, Mengeš, 24. - 25. septembra 2015

Adam W. Czarnota, Alun Howard Gibbs, Bojan Bugaric, Damir Crncec, Daniel Augenstein, Igor Masten, Matej Avbelj, Pietro Faraguna, Saša Zagorc, Veronika Fikfak, Žiga Turk, Jan Zobec, Jernej Letnar Cernic, Jurij Toplak, Konrad Lachmayer, Maria Varaki, Marton Varju;

Evropska unija kot globalni partner : posvet v okviru projekta "Vec Evrope vec Slovenije", 23. januar 2014, Grad Jable, Loka pri Mengšu

Igor Jukic, Jakub Wisnievski, Laris Gaiser, Laurent Goetschel, Lucia Najšlová, Matej Avbelj, Milan Brglez;

Akademski forum : 18. novembra 2013 na Brdu pri Kranju

Leon Slak, Liliana Brožic, Matej Avbelj, Rudolf Gabrovec;

Deset najvplivnejših pravnikov 2012 : 4. 12. 2012, Ljubljana

Janja Hojnik, Lojze Ude, Marko Pavliha, Matej Avbelj, Miro Cerar;
Link / Povezava

Predavanje na tuji univerzi

Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

Radijski ali TV dogodek

Sekundarno avtorstvo

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

Urednik

Dignitas

Avbelj, Matej (urednik 2010-) , Matej Avbelj;

German law journal

Avbelj, Matej (clan uredniškega odbora 2014-) ;
Link / Povezava

Zbirka Mednarodno pravo

Avbelj, Matej (clan uredniškega odbora 2012-) ;
Link / Povezava

Pravna praksa

Matej, Avbelj (clan uredniškega odbora 2016-) ;
Link / Povezava Link / Povezava

Kadi on trial : a multifaceted analysis of the Kadi trial

Filippo Fontanelli, Giuseppe Martinico, Matej Avbelj;

Evropska Slovenija

Gašper Dovžan, Jernej Letnar Cernic, Matej Avbelj, Miha Movrin;

Zbornik prispevkov = Proceedings

Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (2 ; 2013 ; Predoslje) , Priscila Gulic;

Okrogla miza neodvisnih akademskih strokovnjakov "Kriticna analiza predloga ZViS-1"

Bojan Bugaric, Gorazd Trpin, Matej Avbelj, Peter Jambrek, Slavko Gaber, Tone Jerovšek, Žiga Andoljšek;

Izzivi moderne države

Bojan Žalec, Damir Crncec, Dimitrij Rupel, Jernej Letnar Cernic, Jernej Zobec, Matej Avbelj, Peter Jambrek, Vojko Strahovnik;

Programme

Alenka Temeljotov Salaj, Arne Mavcic, Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (2012 ; Nova Gorica) , Matej Avbelj;

Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca

Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (2012 ; Nova Gorica) ;

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

Avtor dodatnega besedila

Mentor pri magistrskih delih

Oseba, ki intervjuva

Recenzent

Uvod v pravo

Marko Novak;

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

Nerazporejeno